top of page

Organizator wypoczynku

Dzieci biegają

OPIS KURSU

Kurs Organizatora Wypoczynku to innowacyjne szkolenie zaprojektowane z myślą o wszystkich, którzy chcieliby zorganizować legalny wypoczynek dzieci i młodzieży w Polsce lub poza granicami kraju.

Podczas kursu przedstawimy praktyczne aspekty organizacji, nauczymy dokonywania zgłoszeń do Kuratorium Oświaty i podzielimy się doświadczeniem, jak zorganizować czas pracy kadry, opiekę nad dziećmi, zgodnie z obowiązującym prawem. 

PROGRAM KURSU

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - podstawy prawne
  - Ustawy dotyczące wypoczynku 
  - Odpowiedzialność prawna 
  - Formy wypoczynku 
  - Organizatorzy wypoczynku – wymagania  
   

 2. Kadra wypoczynku
  - rodzaje i formy zatrudnienia
  - zakresy obowiązków
  - uprawnienia
  - odpowiedzialność cywilna i prawna
  - rodzaje i zakresy ubezpieczeń
  - rekrutacja
   

 3. Baza Wypoczynku
  - warunki higieniczno-sanitarne w obiektach stałych i pod namiotami 
  - bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów
  - wymagania Sanepidu odnośnie żywienia, obiektu oraz terenu

   

 4. Rejestracja wypoczynku
  - procedury
  - formularze
  - zmiany w trakcie wypoczynku

 5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a odpowiedzialność prawna
  - ubezpieczenia 
  - współpraca z Klientami/Rodzicami
  - współpraca z Właścicielami bazy/obiektu
  - Sytuacje kryzysowe - procedury
   

 6. Program wypoczynku
  - cele, zamierzenia i założenia programowe
  - rodzaje programów w zależności od formy wypoczynku
   

 7. Transport
  - bhp transportu dzieci i młodzieży
  - podstawa prawna 
  - procedury postępowania w razie wypadku
  - mandaty dla Kadry i Organizatora
  - współpraca z firmą transportową

Zaklinacz koni
Kotwica 1
bottom of page