top of page

Opiekun dzienny

rodzeństwo

UPRAWNIENIA

Kurs opiekuna dziennego nadaje uprawnienia do opieki nad dziećmi do lat 3.

Absolwent kursu może podjąć pracę w punktach opieki dziennej w charakterze pełnoprawnego opiekuna grupy do 5 os.

Kurs odbywa się na platformie e-learningowej, dostępnej 24 godziny/7 dni w tygodniu. Oznacza to, że Słuchacz we własnym zakresie decyduje kiedy będzie uczestniczył w zajęciach.

Po zdanym egzaminie i rozliczeniu dokumentacji -zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą na wskazany adres w ciągu 2 dni roboczych.

PROGRAM KURSU

Program kursu jest zgodny z uzyskaną akredytacją i został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godzin):

 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka, źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

 • mechanizmy rozwoju dziecka;
   

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin):

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegna- nie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,

 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,

 • wprowadzanie dziecka w kulturę,

 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
   

Kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

 • odpowiedzialność prawna opiekuna,

 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),

 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;
   

Praktyki zawodowe (30 godzin)

Egzamin

Korepetycje online
Kotwica 1
bottom of page