top of page

Kierownik Wycieczki

Wędrówka na Zachód

UPRAWNIENIA

Kurs Kierownika Wycieczki jest to kurs uzupełniający wiedzę z zakresu prowadzenia wyjść i wycieczek w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

Program kursu obejmuje różnice prawne pomiędzy wyjściem, a wycieczką, dokumentację, którą należy prowadzić, postępowanie w razie wypadków oraz prawną odpowiedzialność.

Kierownikiem wycieczki może być wyznaczona przez Dyrektora placówki osoba, nie zwalnia jej to z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg wyjść i wycieczek.

Kurs prowadzony jest w 3 etapach: wycieczek organizowanych przez placówkę, wycieczek podczas ferii zimowych i letnich oraz wycieczek organizowanych przez biuro podróży.

PROGRAM KURSU

 1. Odpowiedzialność kierownika

 2. Organizatorzy wycieczek

 3. Organizacja wycieczek w czasie ferii zimowych i letnich

 4. Organizowanie wycieczek przez Biura Podróży

 5. Organizowanie wycieczek samodzielnie przez szkoły i przedszkola

 6. Przepisy poruszania się po drodze

 7. Turystyka i krajoznawstwo

 8. Transport

 9. Bezpieczna kąpiel

 10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki
   

Łącznie: 10 godzin

Dzieci pływające po rzece
bottom of page