top of page

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
kurs uzupełniający

Ręka dziecka

UPRAWNIENIA

Kurs uzupełniający opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym nadaje uprawnienia do opieki nad dziećmi do lat 3.

Absolwent kursu może podjąć pracę w żłobkach i klubach dziecięcych jako pełnoprawny opiekun.

Kurs odbywa się na platformie e-learningowej, dostępnej 24 godziny/7 dni w tygodniu. Oznacza to, że Słuchacz we własnym zakresie decyduje kiedy będzie uczestniczył w zajęciach.

Kurs uzupełniający jest dla osób, które posiadają już kwalifikacje, lecz nie pracowały przez okres ponad 6 miesięcy z dziećmi do lat 3 oraz dla osób posiadających wykształcenie wyższe, gdzie program ukończonego kierunku powinien poruszać opiekę nad małym dzieckiem i jego rozwój.

PROGRAM KURSU

Program kursu jest zgodny z uzyskaną akredytacją i został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 godzin):

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

 • źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

 • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,

 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;


Kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):

 • odpowiedzialność prawna opiekuna,

 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

  Egzamin
  Łącznie: 80 godzin

Art Fun
Kotwica 1
bottom of page